21 november 2005

Opleiding nieuwe tools

Een hele reeks 'nieuwe' tools als chatten (msn, en dergelijke), webloggen (zie deze weblog), social bookmarking, en nog veel meer maken furore onder de vooral jongere internetgebruikers. Het is zeker de moeite waard om eens wat dieper in te gaan op deze nieuwe tools (wat kunnen ze, waar worden ze gebruikt,...) en ons af te vragen hoe we ze in ons onderwijs kunnen gebruiken.

18 november 2005

Doelstelling

Doel van deze weblog is om binnen het Impulscentrum voor Onderwijsvernieuwing informatie uit te wisselen betreffende onderwijs(vernieuwing), ICT en Multimedia.