29 januari 2006

AVNet Social Software

Uit het verslag van de werkgroep Onderwijskundige aspecten van een digitale leeromgeving...
Luc Vandeput brengt verslag uit van de interessante studiedag
aan AVNET over het gebruik van social software bij het leerproces. Social
software (o.a. blogs, wikis…) leent zich uitermate goed voor een actief
leerproces waar communicatie en interactie belangrijk is. Het is jammer dat
dergelijke interessante studiedagen niet breder geadverteerd worden… Sommige
leden van de werkgroep merken op dat het een meerwaarde zou betekenen om een
goed werkend systeem te vinden om elkaar op de hoogte te houden van interessante
activiteiten. Frederik neemt dit aandachtspunt op bij de specifieke operationele
doelstellingen.

Hot topic dus blijkbaar

Geen opmerkingen: