21 december 2007

Good Practices Themasite

De Good Practices themasite bevat op dit moment 100 Good Practices vanuit 12 hogescholen en 14 universiteiten. De Good Practices themasite beschrijft, recenseert en publiceert Good Practices: goede voorbeelden van ICT-gebruik in hogescholen en universiteiten. In een overzicht staan de Good Practices per instelling geordend, samen met de voorbeelden van Leerzaam Gebruik.

Ga een kijkje nemen.

19 december 2007

Meer doen met je favoriete websites

Voor wie hem nog niet heeft ontvangen, nog net voor de vakantie een nieuwe tip van de maand: Meer doen met je favoriete websites.

30 november 2007

Kijk eens naar Second Life via YouTube

Op de weblog van edublogs.be gaf Ilse haar verslag van de Surf onderwijsdagen waar ook Virtuele werelden en Second life op het programma terug te vinden was. Daarin verwijst ze naar een video op YouTube die gebruikt werd tijdens één van de uiteenzettingen. Dacht ik meteen dat het misschien leuk was om voor diegenen die second life misschien nog niet zo goed kennen een selectie te maken van een viertal filmpjes die enkele mogelijkheden illustreren:

 • Heb je geen idee wat Second Life is, bekijk dan eerst even gewoon Second Life (Nederlands, 1.2 minuten). Niet meteen zooo spectaculair maar als intro kan het wel dienen.

 • Dan lijkt het me nuttig om eerst wat dieper in te gaan op wat er eigenlijk zo anders is. Aan de hand van Virtual Social Worlds and the Future of Learning (Engels, 9.42 minuten) worden 7 ervaringen (of hoe vertaal je Sensibilities?) gedemonstreerd die een virtuele ervaring net dat tikkeltje anders maken, maar de ervaring zelf is wel echt. Dat onderwijs ook nu weer een wereld van acroniemen is, wordt maar eens bevestigd bij de goed gevonden uitleg van FREEDOM.

 • Daarna komt de video die Ilse vermeld wel goed van pas Education in Second Life: Explore the Possibilities (Engels, 6 minuten), misschien in combinatie met Training simulations in Second Life (Engels, 5.33 minuten). Deze beide geven dan immers wat meer toegespitste voorbeelden toegespitst voor o.m. chemie, architectuur, verkoop, enz...


Alles bij elkaar goed voor een klein halfuurtje YouTube-kijken. Misschien dat daar nog net een gaatje voor te vinden is.

28 november 2007

Wijzigingen op websites volgen zonder ze te bezoeken...

Herinnert u zich nog onze tip van de maand over "Hoe kan ik me abonneren op de website van het impulscentrum?". RSS is één manier om dat te doen. Maar niet alle websites bieden een RSS-feed aan. Gelukkig bestaat er zoiets als http://www.feedwhip.com/. U geeft de link in van een webpagina, klikt op Whip this web page en klaar is kees. U kan zich nu wel abonneren op een RSS-feed (die elke wijziging weergeeft) of via e-mail (waardoor u telkens bij een wijziging aan de pagina een e-mail ontvangt). Simpel toch?

Voorbeeld van een video

Het moet niet al kommer en kwel zijn... tijdens de voorbereidingen van een presentatie over ICT-beleid stootte ik toevallig op een korte videoopname van de allereerste IT professional aan het werk... creativiteit, video én wie weet voor sommigen wel inspiratie voor een kritische reflectie :-)

20 november 2007

Al eens aan video gedacht?

De nieuwste tip van de maand Al eens gedacht aan video? belicht heel bondig het verschil tussen digitale video, streaming video en videoconferentie. Heel bondig, want via de weblog zullen we zeker nog aanvullingen maken.

Opnames Discussiefora in Toledo

De tijd gaat snel... wie niet kon deelnemen en nog geen tijd heeft gehad, kan misschien nu nog eens kijken naar de opnames van het videoseminarie Discussiefora in Toledo. Zeker de moeite waard!

19 november 2007

Shift happens

In de korte videopresentatie Did you know? worden enkele uitdagingen voor o.m. het onderwijs van morgen geschetst. De muziek geeft aan de presentatie een eigen dynamiek.
Zeker de moeite om dit eens te bekijken. De historiek van deze presentatie kan je nalezen op wikispaces.

13 november 2007

Een datum prikken?

Het zoeken van een gepaste datum en uur voor een vergadering is niet altijd even gemakkelijk. Er worden verdienstelijke maar arbeidsintensieve pogingen gedaan met het rondsturen van allerlei tabellen en invulschema's. Het samenbrengen van de gegevens van de betrokken personen blijft echter behoorlijk wat werk, de betrokkenen hebben gedurende de hele cyclus van vraag, antwoord en bevestiging geen zicht op mogelijke data (en dienen de beloofde periodes dus voor een langere tijd te blokkeren), iedereen dient verwittigd te worden over een definitieve datum,...

Er is echter een online instrument op het internet die dat heel wat makkelijker maakt. Surf maar eens naar www.datumprikker.nl .

Mijn ervaringen zijn alvast zeer positief.

19 oktober 2007

The snowflake effect

Wie daarnet het eerste videoseminarie uit onze nieuwe reeks rond ICT en Multmedia in het Hoger Onderwijs gemist heeft moet als de bliksem onze website bekijken. Daar kunt u de presentatie via video streaming alsnog bekijken.

De powerpointpresentatie van Erik Duval kunt u afzonderlijk downloaden op slideshare.

Tot slot een aantal interessante links:

05 oktober 2007

Videoseminariereeks ICT en Multimedia in Hoger Onderwijs

We zijn blij dat het succes van de videoconferenties van het Impulscentrum vorig jaar en de goede samenwerking met AVNet en ICTS aanleiding heeft kunnen geven tot een nieuw initiatief: de videoseminariereeks: ICT en Multimedia in het Hoger Onderwijs.

Negen kortdurende videoconferenties gespreid over het academiejaar behandelen uiteenlopende aspecten van ICT en Multimedia. Een overzicht van alle sessies en de mogelijkheid om u in te schrijven voor de eerste sessie op 19/10/2007 (van 12.45 tot 13.45) met de inspirerende titel: The Snowflake Effect is te vinden op http://www.impulscentrum.be/imho/.

28 september 2007

ICL-conference,laatste congresdag

De laatste dag van de ICL-conference.
Enkele korte impressies.
In de eerste keynote van Taisir Subhi Yami, werd het Renzulli Learning Systems toegelicht. Met dit leerplatform worden verschillende studiegroepen op basis van interesses, kennis, leerstijl,....gevormd. Dit leidde tot nogal wat kritiek vanuit het publiek.
Samengevat komt de kritiek hier op neer, maken we door differentiatie op voorkennis, en leerstijlen geen te sterke opsplitsing, en bevestigen we hiermee niet een mogelijke achterstand?
De key-note van Ulf Ehlers ging in op quality in e-learning. Interessant in zijn bijdrage was dat hij quality koppelt aan innovation.
Tijdens een workshop over het gebruik van laptops, stelde Paul Maderthaner enkele van zijn onderzoeksresultaten voor. Daaruit bleek dat er bij het invoeren van laptops in een aantal scholen in Oostenrijk te weinig vooraf duidelijke doelen werden geformuleerd.
Verder bleek de ondersteuning, de aandacht vooral op het technische te liggen. Het didactische/pedagogische kwam weinig of niet aan bod.
Tenslotte had Peter Micheuz het o.m. over digital immigrants en digital natives.
Aanvullend, werd ook verwezen naar digital tourists.

27 september 2007

ICL-conference, tweede congresdag

De tweede congresdag van de ICL-conferentie, opende met twee keynote-speakers, Vassil Alexandrov en Nicolas Balacheff. Hoewel beiden vol enthousiasme hun betoog opbouwden, bleef dit m.i. wat steken in logische constructies, die zowel te weinig empirisch als theoretische onderbouwing meekregen. Verder een sessie rond ePortfolio bijgewoond.
Enkele indrukken:
- Het ePortfolio (cf. Erwin Bratengeyer ) wint steeds meer aan belang, zie o.m. de aandacht op diverse congressen -waaronder ICL- maar ook vanuit diverse overheden; ter illustratie hiervan, zo blijkt dat de Oostenrijkse ministeries steeds meer expliciete aandacht aan de implementatie van ePortfolio in curricula besteden.
- Life-long access tot het ePortfolio– dus ook na afstuderen- blijft een issue waar ePortfolio ontwikkeling moet rekening mee houden (cf.Heimo Sandtner ). Daarbij hoort ook vooral de technische problematiek. (cf. eerste congresdag)
- Uit de presentatie van Marjan Kranjna (University of Maribor) blijkt dat slechts 8 procent (!) het ePortfolio als bruikbaar vinden.(onder de respondenten zowel leerkrachten didactiek, mentoren en studenten)
- Aansluitende conclusie hieromtrent was, dat moet nagegaan worden wat docenten/lectoren echt willen en dat de redenen voor het gebruik van ePortfolio beter moeten worden gecommuniceerd.
- Tevens blijkt dat de ‘labour market’ niet staat te springen om het ePortfolio-gebeuren te integreren. Zij zien weinig concrete returns, benefits om dit –naar hun gevoel, omslachtig gebeuren- in hun HRM op te nemen.
- Tevens blijkt het implementeren van het ePortfolio vooralsnog niet meteen het paper-based portfolio te vervangen, de voordelen van het ‘digitale’ moeten ook duidelijker worden gecommuniceerd.
- Tenslotte blijkt het reflectief handelen dat in het ePortfolio gebeuren vaak ingebouwd zit, niet het verhoopte enthousiasme bij studenten los te weken.
Moeten we het ePortfolio gebeuren nu opbergen?
Neen en nog eens neen. Wel dienen we – m.i.- een aantal zaken duidelijker uitklaren en dient de gebruiker –zowel docent als student-voluit bij het gebeuren betrokken worden.
Conclusie, als het ePortfolio daadwerkelijk tegen 2010 voor iedere Europese burger een instrument voor levenslang leren (cf. EIfEL ) moet worden,.... tja, dan is er nog werk aan de winkel.
Tenslotte de keynote van Andy Dipaolo . Zonder meer zeer inspirerend!!!!!
Een referentie om de uitdagingen van e-learning in kaart te krijgen.
Een quote van hem als impressie: “We moeten steeds meer klantgericht durven denken, durven aanduiden wat de student werkelijk wil. Nu vertrekken we teveel van wat instellingen willen. Hierdoor gaan we voorbij aan de werkelijke leerhouding van huidige maar vooral de toekomstige studenten.”
Tiens,.... hoor ik daar ook niet het pleidooi van Wim Veen in?

26 september 2007

ICL-conference

Vandaag is de ICL-conference in Villach, Oostenrijk van start gegaan. Dit congres loopt van 26 tot 28 september. Ook deze keer is er een vrij grote- zeer internationale - opkomst.
Vanuit de diverse workshops en keynotes kort volgend verslagje van de eerste dag. In de keynote van Sidney Burrus werd ingegaan op Open Educational Resources (OER). De spreker situeerde zijn verhaal tegen de achtergrond van het steeds meer aan belang winnend denken over WEB 2.0. Daarbij situeerde hij ondermeer XML (eXtendabel Markup Language) waar via semantische tags en meta-data uitwisselbare leereenheden worden gemaakt. Meer info over zijn project Connexions .
De tweede keynote was van Roger Larsen. Hij is de CEO van Fronter.
Hij had niet het doel – zo wist hij te vertellen- om publiciteit voor zijn bedrijf te maken, maar hij haastte zich wel om dit ruim te vermelden...en blijkt tevens dat fronter een sponser is van dit congres. Tja....

Desalniettemin was zijn schets over de nabije toekomst best interessant.
Samengevat zag hij daarbij collaborative learning (cf. social constructivisme) steeds meer als rode draad. Met daarbij de groei van een PC naar een webdesktop. Wat door Larsen omschreven wordt als een veredelde browser die je online in contact brengt met anderen, je op het web opgeslagen content (weg met het crashen van je harde schijf) en die je toelaat applicaties (zoals powerpoint, word, etc) online te gebruiken.
Tenslotte een workshop gevolgd (werd begeleid door Andreas Riepl) over het ontwikkelen van een ePortfolio mbv Moodle. Moodle is een open source elektronische leeromgeving dat met behulp van een block de mogelijkheid biedt om een ePortfolio te integreren. (zie ook Elgg )Vooral het exporteren van het ePortfolio – bijvoorbeeld na het afstuderen- om in een nieuwe leeromgeving opnieuw te integreren, is niet altijd evident. Om een SCORM-file (Sharable Content Object Reference Model ) te maken, werd eerst een ZIP-bestand gemaakt, om dit dan vervolgens via http://www.reload.ac.uk/ in een nieuwe omgeving op te laden. Het hele gebeuren vroeg wel wat kunst en vliegwerk en –m.i.- blijft dit vooralnog vrij complex.

Wat is Google Docs? in plain English, maar dan ondertiteld

Ben je zoek naar een eenvoudige uitleg over Google Docs en wil je tegelijk eens kennismaken met de wondere wereld van online ondertiteling? Bekijk dan dit weblog-item van Pierre Gorissen.

24 augustus 2007

Een blik op de toekomst

Zoals je weet staat de technologie niet stil.
Zo ook niet bij Microsoft. Daar willen ze nu ook iets met foto's doen.
En dat is bepaald indrukwekkend.
Kijk hier maar eens

Het doet al dromen van nieuwe onderwijstoepassingen...
En wat met de suggestie dat de metadata voor ons "educatief" materiaal door de internetgebruikers (de wereld dus) aangeleverd worden?

18 augustus 2007

Streaming video en jazz-Middelheim

Wegens allerlei niet in staat geweest om dit jaar ‘live’ Jazz Middelheim bij te wonen.
Maar gelukkig vormt dit met de huidige technologische ontwikkelingen geen probleem meer. Verschillende concerten werden immers geregistreerd en kunnen via streaming video herbekeken worden. Zie: http://www.jazzmiddelheim.be/ . Uit het programma-overzicht kan je uit de verschillende concerten een keuze maken; zo kan je o.m. het concert van Toots bekijken. Verder worden via een blog diverse concertverslagen meteen online gebracht. Op die manier lijkt het wel of we er dan toch bij zijn. Alleen de geur van de catering moet je er zelf nog bij verzinnen. Nu nog een beamer voor een grote muurprojectie vinden, een koele pils uitschenken en het mandje met pinda’s vullen....enjoy...

09 augustus 2007

Introductie op Adobe Acrobat Connect

Pierre Gorissen maakte een interessante presentatie over de mogelijkheden van Adobe Acrobat Connect... te bekijken op zeer veel verschillende manieren. Ik vind de Slideshare-versie best wel een leuke start.

08 augustus 2007

10 manieren om een blog in het onderwijs te gebruiken

Gedaan vakantie... en alvast een nieuwe versie van EDUBLOGS.ORG - een gratis weblog leverancier. Nog interessanter is echter het overzicht dat ze erbij geven van 10 manieren om een weblog in het onderwijs te gebruiken. Kort, overzichtelijk en misschien interessant genoeg om opnieuw mee aan de slag te gaan...

27 juni 2007

EDEN 2007

Van 13-16 juni vond in Napels het 15de EDEN congres plaats.
De werktitel van dit congres was: new learning 2.0?
Opnieuw was er groot aanbod van workshops/keynotes. (meer dan 200!)
Het programma kan je hier bekijken.
O.m. op edublogs.be kan je verschillende impressies nalezen, zie
http://www.edublogs.be/
Verder viel het ons op dat er een vrij grote aanwezigheid was vanuit Vlaanderen.
Zegt dit iets over een groeiende belangstelling voor e-learning?

onderwijsresearchdagen 2007

De onderwijsresearchdagen 2007 gingen door in Groningen. Dit van 6 tot 8 juni.
Voor het programma of voor het downloaden van key-notes of full-papers klik je hier.
Eén van de sessies die we konden bijwonen ging over de kloof tusen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. Meer info vind je op deze link. Wanneer je daarna doorklik op achtergrondinformatie, kan je een overzichtstudie downloaden. (Auteurs: Broekkamp, H., & Van Hout-Wolters, B.H.A.)

20 juni 2007

Auteursrechten en Toledo

In april 2006 verzorgde Melanie Carly een videoconferentie voor het Impulscentrum rond Auteursrechten en Onderwijsplatformen. In juni 2007 beantwoordde Prof. Janssens (eveneens van het CIR K.U. Leuven) enkele vragen omtrent auteursrechten en Toledo. Op de website van het CIR staat een interessant artikel over Auteursrecht in de academische context. In de Toledo handleiding (docbook) zitten eveneens tips voor docenten omtrent auteursrecht en Toledo. En dit alles vindt u nu terug in één overzichtelijk geheel.

14 juni 2007

ICT in Onderwijs: mag ik enkele voorbeelden?

In mijn zoektocht op het internet kwam ik op een interessante onderdeel op de website van de Universiteit van Amsterdam: hun projecten van de Informatiseringscentrum.

Interessant aan dit overzicht vond ik allereerst hun rubricering in
 • ICT projecten (zelf noemen ze het Concern Informatiesystemen)
  (zoals bijvoorbeeld SAP-projecten of Studiegids-projecten),
 • ICT in Onderwijs projecten (ICTO)
  (een hele waslijst, maar daarover hieronder meer)
 • een ontwikkeling van nieuwe ICT-Diensten
  (waar ik nu niet onmiddellijk verder naar gekeken heb).
Ik klikte even door op ICT in Onderwijs projecten en meteen sprongen hun prioriteiten in het oog:
Nu ging mijn interesse verder uit naar de Grassroot-projecten. Dit bevat een reeks van 40 project-resultaten met per resultaat een korte omschrijving van het project en een antwoord op 5 evaluatievragen:
 1. Wat vindt u zelf een succesfactor in de uitgevoerde Grassroots?
 2. Wat kan er nog worden verbeterd?
 3. In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?
 4. Wat vinden studenten van het product?
 5. Welke twee tips kunt u geven?
Deze resultaten gaven mij alvast een duidelijk beeld van waar anderen zoal aan denken als het gaat om ICT in onderwijs, misschien kunnen ze ook voor u inspiratie opleveren.

De snelste weg naar de resultaten?
 • hier
  (10 resultaten onder de noemer docentondersteuning op maat)
 • hier
  (10 resultaten onder de noemer Video in en buiten de collegezalen)
 • hier
  (10 resultaten van de docenten Geschiedenis en Europese Studies)
 • hier
  (10 resultaten van Alternatieve werkvormen, leermateriaal en toetsvormen door middel van de inzet van ICT)
Bent u zelf ook al dergelijke interessante overzichten (met evaluatie) tegengekomen, plaatst u de link dan even in de commentaar van dit artikel?

Wist u trouwens dat het impulscentrum ook kleinschalige projecten kan ondersteunen? Lees hier...

12 juni 2007

KaHo Sint-Lieven proefproject in Second Life

Naar aanleiding van een project in onze Bachelor ICT werd in Second Life een gebouw opgericht. Het gebouw staat er, enkele interessante mogelijkheden (waaronder het beschikbaar stellen van een live videostream) werden uitgetest. Wie eens een kijkje wil nemen kan terecht (in second life) op http://slurl.com/secondlife/Jinx/173/31/59/.

22 mei 2007

Ervaringen met podcasten in het onderwijs

Na de boeiende uiteenzetting van Cindy De Smet over podcasten in het onderwijs. Vroegen we aan 2 docenten die ervaring hebben met podcasten in het onderwijs wat hun indrukken en conclusies zijn. Je vindt de neerslag van dit boeiende gesprek in volgend verslag.
Je vindt er tips en aandachtspunten, maar ook nog onopgeloste vragen. We zijn benieuwd naar jouw antwoorden, reacties of tips. Geef gerust commentaar op deze blog.

14 mei 2007

WIKI als instrument voor groepswerk

Vorige week vrijdag 11 mei organiseerde het Impulscentrum voor Onderwijsvernieuwing een gratis informatiesessie via videoconferentie.

Prof. Dagmar Vandebosch en Emmelie Houzet van de Campus Kortrijk verzorgden de conferentie.
Ze gaven een zeer gesmaakte uiteenzetting onder de noemer : "Praktijkverhaal: een wiki als instrument voor groepswerk in het hoger onderwijs".

Wie deze conferentie gemist heeft en ze alsnog wil bekijken/beluisteren kan dat alsnog doen.
Bekijk de stream.

Voor de mensen die problemen willen vermijden alvast 3 voorbereidende stappen:

 1. Tijdens de eerste vijf minuten van deze streaming video gebeurt er niets. Het is ons niet gelukt om dit weg te knippen je kan dus beter eerst doorspoelen om zo bij het begin van de conferentie te komen. De eigenlijke uiteenzetting duurt 45 minuten, daarna volgen nog 15 minuten vragenronde.
 2. Wie gebruik maakt van Windows Media Player, klik eerst eens hier en installeer alvast de extra codec voor streaming video;
 3. Wie gebruik maakt van Apple Quicktime en geen verbinding kan krijgen, pas de transportinstellingen aan (via geavanceerd) zodat enkel via HTTP poort 80 verbonden wordt.

het AV WIKI

Recentelijk werd het AV Wiki gelanceerd. Deze Wiki is een uitgebreide, en steeds groeiende kennisbank op het gebied van audiovisuele media. Er is informatie te vinden over bestandformaten, opslagsystemen en andere (veelal technisch gerelateerde) onderwerpen.
De AV Wiki is een initiatief van European Communication Projects (ECP). De AV Wiki wordt geschreven en gecontroleerd door een redactie, bestaande uit leden van het redactieteam van het vakblad Video Audio Report Inmiddels werken er 11 redacteuren op vrijwillige basis aan deze kennisdatabase en dat aantal stijgt. Ruud Kessels (ECP), één van de initiatiefnemers voor de AV Wiki: “European Communication Projects is voortdurend op zoek naar goed geschoolde vakmensen voor haar audiovisuele facilitaire dienstenpakket. Om het kennisniveau van jonge Nederlandse AV- medewerkers verder te verbeteren, hebben wij halverwege 2006 besloten een begin te maken met de AV Wiki. Een actieve bijdrage aan het centraliseren van vakkennis en daardoor uitermate geschikt voor vakdocenten en -studenten.” (bron: Immovator)

AV WIKI

24 april 2007

Praktijkverhaal: een wiki als instrument voor groepswerk in het hoger onderwijs

Gratis informatiesessie via videoconferentie
Prof. Dagmar Vandebosch en Emmelie Houzet (KULeuven Campus Kortrijk)

Inhoud

De wiki-technologie, vooral bekend van de vrije internetencyclopedie Wikipedia, kan ook op een interessante manier gebruikt worden in het onderwijs. In het eerste deel van deze infosessie wordt uitgelegd wat wiki is en welke mogelijkheden en voordelen de technologie biedt in het hoger onderwijs. Daarna wordt het Columbus-project toegelicht, als voorbeeld van het gebruik van wiki in het bacheloronderwijs. Binnen dit project in de 1e Bachelor Taal- en Letterkunde: Spaans wordt wiki aangewend zowel door de docent (de cursus wordt aangeboden in wiki formaat) - als door de studenten (groepswerk in wiki).

Praktisch

Op vrijdag 11 mei 2007 van 12.45 tot 13.45 uur

De sprekers geven hun uiteenzetting in Kortrijk. De uiteenzetting wordt simultaan met videoconferentie in de verschillende instellingen uitgezonden.

De uiteenzetting zal ook live te volgen zijn via het internet. Je kan dus thuis of op kantoor participeren. Wil je via deze weg de uiteenzetting volgen, schrijf je dan in voor de locatie ‘streaming video’. Daarna ontvang je alle praktische informatie.

Meer info:

http://www.impulscentrum.be/static/videoconferenties/2007-05-11_Videoconferentie_WIKI.pdf

Graag inschrijven via

http://www.impulscentrum.be/inschrijven

22 april 2007

Gratis zelfstudiemateriaal?

Gratis cursussen, zonder verplichtingen, het klinkt te mooi om waar te zijn. Begin december ging het initiatief van de Open Universiteit om gratis zelfstudiemateriaal aan te bieden via internet van start. Meer info over dit initiatief en de cursussen vind je op http://www.opener.ou.nl/.

Twitteren...een nieuwe hype?

Een nieuwe ‘hype’ heet Twitteren, hoewel...het valt nog te bezien of dit nieuwe ‘web 2.0 tooltje’ een echte hype wordt. Twitter wordt als een microblog omschreven; het is immers een mini-weblog die uit kleine berichten bestaat (max. 140 tekens)... Een soort verzameling van kattebelletjes, waarin je aangeeft waar je op dat moment mee bezig bent; waar je naartoe gaat e.d. Toepassingen in het onderwijs? Misschien om aan de klasgenoten aan te geven welk hoofdstuk van een cursus op dat moment wordt ingestudeerd. Als voorbeeld, de ‘twitter’ van Wilfried Rubens: http://twitter.com/wrubens

17 april 2007

Abonneren op interessante RSS feeds

Naar aanleiding van de Tip van de Maand Maart 2007 enkele interessante RSS-adressen om een abonnement op te nemen:

http://www.gorissen.info/Pierre/xml-rss2-full.php
Berichten van Pierre Gorissen, voor velen een echte goeroe op het gebied van Web 2.0.

http://cd.kahosl.be/doo/projecten/rss/?doo-prof
Een overzicht van allerhande studiedagen, navormingen, opleidingen, enz... die we vernemen op basis van onze contacten tijdens vergaderingen.

http://www.edublogs.be/wp-rss2.php
Een hele resem autuers werken samen aan artikels gericht op het gebruik van ICT in onderwijs.

Ken je zelf ook nog interessante RSS-feeds, geef maar door via de reacties...

10 april 2007

Studiedag Expertisecentrum Afstandsleren

Op 20 april 2007 organiseert het Expertisecentrum Afstandsleren een studienamiddag. Deze studiedag richt zich naar iedereen die van veraf of dichtbij bezig is met de organisatie en de implementatie van Afstandsleren.

De Studiedag richt zich op vier thematische uitdagingen.

 • Social Software in het Hoger Onderwijs
 • Spelend Leren in virtuele werelden
 • Digitale didactiek
 • virtuele internationalisering

Het programma van de studiedag ziet er als volgt uit:

12u00: Onthaal (broodje verkrijgbaar in campusbar)
13u00: Welkom door departementshoofd KATHO-Tielt; mevr. Patricia Waerniers
13u05: Inleiding dagthema en de structuur van de sessies; dagvoorzitter: dhr. Jean Claude Callens
13u10: Situering expertisecentrum, directeur Dienst Kwaliteit & Onderwijs KATHO, dhr. Paul Crevits
13u25: Keynote: ‘Evidence based kijken naar leren met ICT’, Prof. Dr. Martin Valcke (Univ. Gent) 14u15: Moderator debat: dhr. Tom Wambeke
14u30: Thematische sessies
16u15: Afsluitende keynote door algemeen directeur KATHO, dhr. Eric Halsberghe
16u35: Slot: dhr. Jean Claude Callens
16u40: Receptie

Voor Inschrijvingen kun je hier terecht:

Ga naar de Inschrijfmodule

Voor meer informatie over de studienamiddag kun je terecht in de folders:

folder 2 Studienamiddag Expertisecentrum Afstandsleren (programma folder)
folder Studienamiddag Expertisecentrum Afstandsleren (algemene folder)

Uitwisselingsnamiddag electronisch Portfolio - Associatie K.U.Leuven

Deze studiedag kadert in de werking van de Associatiewerkgroep 'onderwijskundige aspecten van digitaal leren'.
Vrijwel elke instelling beschikt over de technologie om te werken met digitale portfolio's, maar veel opleidingen en lesgevers hebben vragen hoe een portfolio het leren kan aansturen en hoe een portfolio kan of moet begeleid worden. De werkgroep 'onderwijskundige aspecten van digitaal leren' wil daarom een bijeenkomst organiseren waarop lesgevers en ondersteunende diensten op een snelle manier een grote variëteit aan mogelijkheden kunnen bekijken.
In de plenaire sessie wordt het concept ePF vanuit verschillende invalshoeken gekaderd, om nadien de good practices te kunnen plaatsen.
We voorzien 7 verschillende casussen die elk een andere invulling geven rond de ePF

Meer info.

29 maart 2007

Podcasten en streamen van lessen in Nederland

Op Edusite een interessant artikel gelezen waarin geprobeerd wordt een stand van zaken te bieden wat betreft aanbieden van podcasts en video(streaming) van hoorcolleges/lessen/spreekbeurten in het hoger onderwijs en de universiteiten in Nederland.

28 maart 2007

Podcast aan de Erasmushogeschool Brussel

Daarnet op radio 1: één docent (Jan Pauwels) van de Erasmushogeschool Brussel podcast wekelijks zijn les.

Vanaf heden kan je via XL Air (dit is de website van de digitale radio van de VUB en de Erasmushogeschool) de lessenreeks Media & Maatschappij van Jan De Pauw en Wouter Hessels over de Islam en het Midden Oosten integraal podcasten.

Je vindt les één en twee al op deze podcastpagina, in de loop van de week verschijnen er meer.

27 maart 2007

Podcasten in het onderwijs (deel 2)


Op dinsdag 20 maart 2007 vond de videoconferentie over podcasten in het onderwijs plaats. Deze werd verzorgd door Cindy De Smet

Je kan deze uiteenzetting hier herbekijken.

Voor de mensen die problemen willen vermijden alvast 3 voorbereidende stappen:

 1. Tijdens het eerste kwartier van deze streaming video gebeurt er niets. Het is ons niet gelukt om dit weg te knippen je kan dus beter eerst doorspoelen om zo bij het begin van de conferentie te komen. De eigenlijke uiteenzetting duurt 45 minuten, daarna volgen nog 15 minuten vragenronde.
 2. Wie gebruik maakt van Windows Media Player, klik eerst eens hier en installeer alvast de extra codec voor streaming video;
 3. Wie gebruik maakt van Apple Quicktime en geen verbinding kan krijgen, pas de transportinstellingen aan (via geavanceerd) zodat enkel via HTTP poort 80 verbonden wordt.

23 maart 2007

Web 2.0: zijn we klaar voor de werkelijkheid?

Op 27 maart 2007 is er een sessie in Utrecht rond Web 2.0. Deze zal live gevolgd kunnen worden via de SURF diensten. Meer informatie vinden jullie op deze weblog.

20 maart 2007

Podcasting Live Stream

Om 12.45 start de videoconferentie "Podcasting in het onderwijs". Wil u ze alsnog volgen via videostreaming, dan vindt u hieronder meer informatie over het hoe en waar...

Gebruik maken van de Quicktime Player

Gebruik maken van de Windows Media Player

Nog enkele tips...

 • Bekijk de live videoconferentie samen met enkele collega's, dan kan u gezellig onder elkaar ook nog wat meningen uitwisselen.
 • U kan tijdens de conferentie vragen doorsturen. Tijdens de vragenronde zal een selectie van deze vragen aan bod komen.

14 maart 2007

podcasten en literatuur

Dat podcasten ook buiten een onderwijskundige context reeds verschillende toepassingen kent, zoals in de literatuur; willen we illustreren met twee voorbeelden.
Op de website van de standaard-online kan je korte fragmenten uit boeken die geselecteerd zijn voor de ‘gouden uil’ beluisteren.
Verder kan je de vorige roman van Thomas Van Aalten beluisteren via een podcast. Daarnaast gebruikt hij you tube om z’n boek Coyote voor te stellen. Of waar nieuwe media goed voor zijn….

09 maart 2007

Open Source

Ook in het onderwijsveld maakt de "open source" beweging opgang.
Als onderwijs en educatie door de gemeenschap gefinancierd worden, waarom heeft diezelfde gemeenschap dan geen recht op het gratis gebruik van de ontwikkelde producten.

Een drietal Europese universiteiten zetten voorzichtige stappen.

Lees verder.

08 maart 2007

Wat is second life?

'Second Life is een virtuele driedimensionale wereld en kan eigenlijk nauwelijks een spel genoemd worden (in tegenstelling tot World of Warcraft). Er zijn geen opdrachten om uit te voeren, geen zichtbaar begin en zeker geen einde, en in zekere zin ook geen winnaars of verliezers. Het is een simulatie van de echte wereld (real life) met bewoners die elkaar ontmoeten, aan die wereld bouwen en met deels vergelijkbare regels als in het echte leven.'
Dit is de inleiding van een interessant artikel over second life.
Het volledige artikel vind je hier.

CSTdagen in Gent (computer op school en thuis)

Van maandag 5 tot donderdag 8 maart 2007 gaan in Flander Expo, Gent de CST dagen door. (zie http://www.vlod.be/www/default.asp)
Dinsdag 6 maart konden we een aantal lezingen bijwonen. Hoewel een aantal gerenommeerde sprekers op het programma stonden (zoals Martin Valcke over Evidence based kijken naar het gebruik van ICT) was er een beperkte belangstelling. Vorig jaar zat de CST-seminars dicht tegen de VLOD-markt, nu zat dit evenement wat weggedrukt in een zijvleugel van Flanders Expo, zo verklaarden verschillende deelnemers.
Desalniettemin waren de bijgewoonde presentaties interessant. Zo onder meer de presentatie van Prof. Martin Valcke. Je kan deze presentatie herbekijken, de inhoud stemde immers vrij sterk overeen met een presentatie die Martin Valcke gaf tijdens de Surf onderwijsdagen, zie http://www.surfnet.nl/bijeenkomsten/owd2005/valcke/.
Verder werd door Wil Meeus kort stilgestaan bij ‘open source software’ voor digitale portfolio’s. Zijn presentatie en een aantal zeer interessante publicaties kan je vanaf zijn e-folio downloaden. Een aanrader: http://pointcarre.vub.ac.be/CMS/Members/wmeeus/exemplarischepublicaties/

02 maart 2007

'Gamen' zorgt voor betere chirurgen

Een opmerkelijk onderzoek wijst uit dat artsen die bedreven zijn in videospelletjes betere chirurgische vaardigheden hebben. Dit schrijft de medische website Healthday. Verschillende artsen werden losgelaten op videospelletjes en op een simulatieprogramma waarin met kijkoperaties wordt geoefend. De ervaren ‘gamers’ onder de artsen bleken duidelijk beter te presteren

Bron medinews

Een schat aan kleinschalige ICT-ideeën


Stichting Surf is van start gegaan met het SURF Grassrootsproject 2005-2006. Grassroots is bedoeld om de inzet van ict in het Nederlandse hoger onderwijs te verbreden. Het Grassrootsproject zijn kleinschalige ict-projecten (de 'Grassroots') van docenten.

Op deze website vindt u alle Grassroots van de docenten van de instellingen die meedoen met het SURF Grassrootsproject. Iedere betrokken instelling heeft een eigen pagina. U kunt hier komen door op de knop van uw instelling te klikken. Maar bekijk ook de Grassroots van andere instellingen. Wellicht doet u nieuwe ideeen of aansprekende tips op.


28 februari 2007

Hoe zet je een weblog in als hoofdinstrument voor (buitenland)stage?

Door weblogs in te zetten als hoofdcommunicatiemiddel bij stage's wordt de communicatie tussen docentbegeleider en begeleider in instituut of bedrijf gestimuleerd.

Een weblog voor het noteren van ervaringen binnen stagebedrijven of instituten hebben voor meerdere partijen voordelen:
 • Student kan verslagen plaatsen op het weblog. Zowel de docentbegeleider als stagebegeleider kan dit document inzien en elkanders reactie lezen op het document. Kortom ook de communicatie tussen beide begeleiders zal toenemen.
 • Opdrachten zoals stagewerkplannen, opdrachten en eindverslagen kunnen als bijlage worden toegevoegd. Dit heeft als gevolg dat afstand geen invloed heeft op inleverdata. Daarnaast is met een weblog de stapel hardcopies nihil.
 • Geen honderden e-mail van studenten in een korte tijdsspan met producten.
 • Door het gebruik van een weblog hoeven bepaalde opdrachten niet puur tekstueel te zijn. Eerste indruk kan bijvoorbeeld ook een video opname zijn van de werkplek.
 • Audio/Visueel Materiaal kan ook gebruikt worden op terugkomdagen m.b.t. het presenteren van de ervaringen van studenten.
Daarnaast zijn er voordelen die niet direct te maken hebben met betrokkenen:
 • Een weblog voor een stageperiode kan gemakkelijk en gratis worden aangemaakt. (bijvoorbeeld blogspot/web-log.nl/punt.nl/etc)
 • Digitaal materiaal is ook gemakkelijk om te zetten naar materiaal voor een portfolio.
 • Stagebureau kan verwijzen naar de eerste indrukken van een student over een stageplaats. Zo kunnen studenten die daarna bij hetzelfde bedrijf of instituut willen solliciteren, lezen wat de ervaringen zin van een student zonder contact op te nemen met de desbetreffende student. Langzaamaan bouwt het stagebureau een verzameling ervaringen op van studenten over een stagebedrijf of instituut

Zie volledig artike op website digitale didactiek

23 februari 2007

Open Source Startpakketten

Op deze website staat een heel interessant startpakket over het aanmaken van herbruikbare leermaterialen d.m.v. exeLearning. Ook de informatie over het concept leereenheid is zeer helder geschreven. Een aanrader voor wie met herbruikbaar materiaal aan de slag wil. Wel even op de pagina naar beneden scrollen en klikken op de tekst die begint met download: om het startpakket zelf binnen te halen.

Daarenboven zijn er op dezelfde pagina ook interessante startpakketten te vinden over podcasting en videocasting.

15 februari 2007

Podcasten in het onderwijs


Op dinsdag 20 maart 2007 verzorgt Cindy De Smet onze volgende videoconferentie. Daarin zal ze het hebben over het gebruik van podcasting in het onderwijs. Als docente heeft zij hiermee heel wat ervaring.
Vind hier de volledige uitnodiging. Inschrijven voor deze videoconferentie is mogelijk via deze link. We kijken alvast uit naar je komst!

Betere schoolprestaties door inzet van ICT?

Het gebruik van ICT verhoogt de motivatie en schoolprestaties van leerlingen. Daarnaast helpt ICT leerlingen bij zelfstandig leren en samenwerking. ICT is effectief voor zowel goed presterende leerlingen als leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben.

Dit blijkt uit een analyse die European Schoolnet (EUN) heeft gedaan aan de hand van zeventien omvangrijke studies naar de impact van ICT in het onderwijs. De onderzoeken zijn tussen 2002-2006 uitgevoerd in verschillende Europese landen. Verder illustreren de onderzoeken dat voor positieve opbrengsten van ICT meer nodig is dan alleen de beschikbaarheid van technologische voorzieningen. Andere belangrijke randvoorwaarden zijn de kwaliteit en kwantiteit van ICT-gebruik.

European Schoolnet vertegenwoordigt de belangen van 26 ministeries van onderwijs in heel Europa. Een van de belangrijkste doelstellingen van het EUN is de stimulering van de introductie van nieuwe technologieën in het onderwijs.

Meer informatie over European Schoolnet:
http://www.eun.org/portal/index.htm

Van surfnet

14 februari 2007

Wat zegt u? Web 2.0?

Het ziet er leuk uit, het ziet er mooi uit maar wat is dat die web2.0? Je vindt hier geen definitie maar wel een interessante schets:

http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE

09 februari 2007

edublogs.org in een nieuw jasje

De gratis blog leverancies www.edublogs.org zit nu ook in een nieuw jasje, via hun premium account bieden ze zelf controleerbare blogs aan op basis van Wordpress.

Alternatief voor Second Life?

Er is de laatste tijd nogal wat te doen rond Second Life, het massive multi-player online role playing game (MMORPG). Er bestaan echter ook alternatieven, zoals bijvoorbeeld There.Com.

08 februari 2007

Hergebruik van leermaterialen


Op donderdag 14 december 2006 vond de videoconferentie over hergebruik van leermaterialen plaats. Deze werd verzorgd door Dr. Allard Strijker (Universiteit Twente - NL)


Je kan deze uiteenzetting hier herbekijken.

Voor de mensen die problemen willen vermijden alvast 3 voorbereidende stappen: 1. Tijdens het eerste kwartier van deze streaming video gebeurt er niets. Het is ons niet gelukt om dit weg te knippen je kan dus beter eerst doorspoelen om zo bij het begin van de conferentie te komen. De eigenlijke uiteenzetting van dhr. Strijker duurt 45 minuten, daarna volgen nog 15 minuten vragenronde.

 2. Wie gebruik maakt van Windows Media Player, klik eerst eens hier en installeer alvast de extra codec voor streaming video;

 3. Wie gebruik maakt van Apple Quicktime en geen verbinding kan krijgen, pas de transportinstellingen aan (via geavanceerd) zodat enkel via HTTP poort 80 verbonden wordt.

Vaarwel Nicole, welkom Jean-Claude


We danken Nicole Viaene voor haar jarenlange inzet voor het Impulscentrum en wensen haar veel vreugde en succes in haar nieuwe taak als departementshoofd.
Meteen mogen we Jean Claude Callens als vervanger van Nicole verwelkomen in ons team.

6.000.000 radio stations in Flanders!


Prof. Erik Duval bracht een interessante uiteenzetting over de toekomst van de radio op een studiedag van de VRT. Interessant ook wat betreft implicaties voor ons (hoger) onderwijs.

Bekijk de weblog van Erik Duval.