22 mei 2007

Ervaringen met podcasten in het onderwijs

Na de boeiende uiteenzetting van Cindy De Smet over podcasten in het onderwijs. Vroegen we aan 2 docenten die ervaring hebben met podcasten in het onderwijs wat hun indrukken en conclusies zijn. Je vindt de neerslag van dit boeiende gesprek in volgend verslag.
Je vindt er tips en aandachtspunten, maar ook nog onopgeloste vragen. We zijn benieuwd naar jouw antwoorden, reacties of tips. Geef gerust commentaar op deze blog.

14 mei 2007

WIKI als instrument voor groepswerk

Vorige week vrijdag 11 mei organiseerde het Impulscentrum voor Onderwijsvernieuwing een gratis informatiesessie via videoconferentie.

Prof. Dagmar Vandebosch en Emmelie Houzet van de Campus Kortrijk verzorgden de conferentie.
Ze gaven een zeer gesmaakte uiteenzetting onder de noemer : "Praktijkverhaal: een wiki als instrument voor groepswerk in het hoger onderwijs".

Wie deze conferentie gemist heeft en ze alsnog wil bekijken/beluisteren kan dat alsnog doen.
Bekijk de stream.

Voor de mensen die problemen willen vermijden alvast 3 voorbereidende stappen:

  1. Tijdens de eerste vijf minuten van deze streaming video gebeurt er niets. Het is ons niet gelukt om dit weg te knippen je kan dus beter eerst doorspoelen om zo bij het begin van de conferentie te komen. De eigenlijke uiteenzetting duurt 45 minuten, daarna volgen nog 15 minuten vragenronde.
  2. Wie gebruik maakt van Windows Media Player, klik eerst eens hier en installeer alvast de extra codec voor streaming video;
  3. Wie gebruik maakt van Apple Quicktime en geen verbinding kan krijgen, pas de transportinstellingen aan (via geavanceerd) zodat enkel via HTTP poort 80 verbonden wordt.

het AV WIKI

Recentelijk werd het AV Wiki gelanceerd. Deze Wiki is een uitgebreide, en steeds groeiende kennisbank op het gebied van audiovisuele media. Er is informatie te vinden over bestandformaten, opslagsystemen en andere (veelal technisch gerelateerde) onderwerpen.
De AV Wiki is een initiatief van European Communication Projects (ECP). De AV Wiki wordt geschreven en gecontroleerd door een redactie, bestaande uit leden van het redactieteam van het vakblad Video Audio Report Inmiddels werken er 11 redacteuren op vrijwillige basis aan deze kennisdatabase en dat aantal stijgt. Ruud Kessels (ECP), één van de initiatiefnemers voor de AV Wiki: “European Communication Projects is voortdurend op zoek naar goed geschoolde vakmensen voor haar audiovisuele facilitaire dienstenpakket. Om het kennisniveau van jonge Nederlandse AV- medewerkers verder te verbeteren, hebben wij halverwege 2006 besloten een begin te maken met de AV Wiki. Een actieve bijdrage aan het centraliseren van vakkennis en daardoor uitermate geschikt voor vakdocenten en -studenten.” (bron: Immovator)

AV WIKI