14 mei 2007

het AV WIKI

Recentelijk werd het AV Wiki gelanceerd. Deze Wiki is een uitgebreide, en steeds groeiende kennisbank op het gebied van audiovisuele media. Er is informatie te vinden over bestandformaten, opslagsystemen en andere (veelal technisch gerelateerde) onderwerpen.
De AV Wiki is een initiatief van European Communication Projects (ECP). De AV Wiki wordt geschreven en gecontroleerd door een redactie, bestaande uit leden van het redactieteam van het vakblad Video Audio Report Inmiddels werken er 11 redacteuren op vrijwillige basis aan deze kennisdatabase en dat aantal stijgt. Ruud Kessels (ECP), één van de initiatiefnemers voor de AV Wiki: “European Communication Projects is voortdurend op zoek naar goed geschoolde vakmensen voor haar audiovisuele facilitaire dienstenpakket. Om het kennisniveau van jonge Nederlandse AV- medewerkers verder te verbeteren, hebben wij halverwege 2006 besloten een begin te maken met de AV Wiki. Een actieve bijdrage aan het centraliseren van vakkennis en daardoor uitermate geschikt voor vakdocenten en -studenten.” (bron: Immovator)

AV WIKI

Geen opmerkingen: