28 september 2007

ICL-conference,laatste congresdag

De laatste dag van de ICL-conference.
Enkele korte impressies.
In de eerste keynote van Taisir Subhi Yami, werd het Renzulli Learning Systems toegelicht. Met dit leerplatform worden verschillende studiegroepen op basis van interesses, kennis, leerstijl,....gevormd. Dit leidde tot nogal wat kritiek vanuit het publiek.
Samengevat komt de kritiek hier op neer, maken we door differentiatie op voorkennis, en leerstijlen geen te sterke opsplitsing, en bevestigen we hiermee niet een mogelijke achterstand?
De key-note van Ulf Ehlers ging in op quality in e-learning. Interessant in zijn bijdrage was dat hij quality koppelt aan innovation.
Tijdens een workshop over het gebruik van laptops, stelde Paul Maderthaner enkele van zijn onderzoeksresultaten voor. Daaruit bleek dat er bij het invoeren van laptops in een aantal scholen in Oostenrijk te weinig vooraf duidelijke doelen werden geformuleerd.
Verder bleek de ondersteuning, de aandacht vooral op het technische te liggen. Het didactische/pedagogische kwam weinig of niet aan bod.
Tenslotte had Peter Micheuz het o.m. over digital immigrants en digital natives.
Aanvullend, werd ook verwezen naar digital tourists.

27 september 2007

ICL-conference, tweede congresdag

De tweede congresdag van de ICL-conferentie, opende met twee keynote-speakers, Vassil Alexandrov en Nicolas Balacheff. Hoewel beiden vol enthousiasme hun betoog opbouwden, bleef dit m.i. wat steken in logische constructies, die zowel te weinig empirisch als theoretische onderbouwing meekregen. Verder een sessie rond ePortfolio bijgewoond.
Enkele indrukken:
- Het ePortfolio (cf. Erwin Bratengeyer ) wint steeds meer aan belang, zie o.m. de aandacht op diverse congressen -waaronder ICL- maar ook vanuit diverse overheden; ter illustratie hiervan, zo blijkt dat de Oostenrijkse ministeries steeds meer expliciete aandacht aan de implementatie van ePortfolio in curricula besteden.
- Life-long access tot het ePortfolio– dus ook na afstuderen- blijft een issue waar ePortfolio ontwikkeling moet rekening mee houden (cf.Heimo Sandtner ). Daarbij hoort ook vooral de technische problematiek. (cf. eerste congresdag)
- Uit de presentatie van Marjan Kranjna (University of Maribor) blijkt dat slechts 8 procent (!) het ePortfolio als bruikbaar vinden.(onder de respondenten zowel leerkrachten didactiek, mentoren en studenten)
- Aansluitende conclusie hieromtrent was, dat moet nagegaan worden wat docenten/lectoren echt willen en dat de redenen voor het gebruik van ePortfolio beter moeten worden gecommuniceerd.
- Tevens blijkt dat de ‘labour market’ niet staat te springen om het ePortfolio-gebeuren te integreren. Zij zien weinig concrete returns, benefits om dit –naar hun gevoel, omslachtig gebeuren- in hun HRM op te nemen.
- Tevens blijkt het implementeren van het ePortfolio vooralsnog niet meteen het paper-based portfolio te vervangen, de voordelen van het ‘digitale’ moeten ook duidelijker worden gecommuniceerd.
- Tenslotte blijkt het reflectief handelen dat in het ePortfolio gebeuren vaak ingebouwd zit, niet het verhoopte enthousiasme bij studenten los te weken.
Moeten we het ePortfolio gebeuren nu opbergen?
Neen en nog eens neen. Wel dienen we – m.i.- een aantal zaken duidelijker uitklaren en dient de gebruiker –zowel docent als student-voluit bij het gebeuren betrokken worden.
Conclusie, als het ePortfolio daadwerkelijk tegen 2010 voor iedere Europese burger een instrument voor levenslang leren (cf. EIfEL ) moet worden,.... tja, dan is er nog werk aan de winkel.
Tenslotte de keynote van Andy Dipaolo . Zonder meer zeer inspirerend!!!!!
Een referentie om de uitdagingen van e-learning in kaart te krijgen.
Een quote van hem als impressie: “We moeten steeds meer klantgericht durven denken, durven aanduiden wat de student werkelijk wil. Nu vertrekken we teveel van wat instellingen willen. Hierdoor gaan we voorbij aan de werkelijke leerhouding van huidige maar vooral de toekomstige studenten.”
Tiens,.... hoor ik daar ook niet het pleidooi van Wim Veen in?

26 september 2007

ICL-conference

Vandaag is de ICL-conference in Villach, Oostenrijk van start gegaan. Dit congres loopt van 26 tot 28 september. Ook deze keer is er een vrij grote- zeer internationale - opkomst.
Vanuit de diverse workshops en keynotes kort volgend verslagje van de eerste dag. In de keynote van Sidney Burrus werd ingegaan op Open Educational Resources (OER). De spreker situeerde zijn verhaal tegen de achtergrond van het steeds meer aan belang winnend denken over WEB 2.0. Daarbij situeerde hij ondermeer XML (eXtendabel Markup Language) waar via semantische tags en meta-data uitwisselbare leereenheden worden gemaakt. Meer info over zijn project Connexions .
De tweede keynote was van Roger Larsen. Hij is de CEO van Fronter.
Hij had niet het doel – zo wist hij te vertellen- om publiciteit voor zijn bedrijf te maken, maar hij haastte zich wel om dit ruim te vermelden...en blijkt tevens dat fronter een sponser is van dit congres. Tja....

Desalniettemin was zijn schets over de nabije toekomst best interessant.
Samengevat zag hij daarbij collaborative learning (cf. social constructivisme) steeds meer als rode draad. Met daarbij de groei van een PC naar een webdesktop. Wat door Larsen omschreven wordt als een veredelde browser die je online in contact brengt met anderen, je op het web opgeslagen content (weg met het crashen van je harde schijf) en die je toelaat applicaties (zoals powerpoint, word, etc) online te gebruiken.
Tenslotte een workshop gevolgd (werd begeleid door Andreas Riepl) over het ontwikkelen van een ePortfolio mbv Moodle. Moodle is een open source elektronische leeromgeving dat met behulp van een block de mogelijkheid biedt om een ePortfolio te integreren. (zie ook Elgg )Vooral het exporteren van het ePortfolio – bijvoorbeeld na het afstuderen- om in een nieuwe leeromgeving opnieuw te integreren, is niet altijd evident. Om een SCORM-file (Sharable Content Object Reference Model ) te maken, werd eerst een ZIP-bestand gemaakt, om dit dan vervolgens via http://www.reload.ac.uk/ in een nieuwe omgeving op te laden. Het hele gebeuren vroeg wel wat kunst en vliegwerk en –m.i.- blijft dit vooralnog vrij complex.

Wat is Google Docs? in plain English, maar dan ondertiteld

Ben je zoek naar een eenvoudige uitleg over Google Docs en wil je tegelijk eens kennismaken met de wondere wereld van online ondertiteling? Bekijk dan dit weblog-item van Pierre Gorissen.