31 maart 2008

Snowflake effect

Erik Duval legt het concept van de "snowflake effect" uit in 3 minuten en 23 seconden.

14 maart 2008

Nieuwe generatie videoplayers

VIDDIX is een online videoplatform dat het mogelijk maakt om video te verrijken met vrijwel alle andere vormen van interactieve content. Een prachtig voorbeeld van een nieuwe generatie videoplayers. De VIDDIX-videoplayer is opgebouwd uit twee schermen. In het linkerscherm wordt het videomateriaal afgespeeld. Via het rechterscherm, het ‘iPanel’, kunnen alle andere vormen van content worden getoond. De content in het tweede scherm kan via een ‘timeline’ aan het videomateriaal worden gekoppeld. Je kunt hierbij denken aan simpele teksten of presentaties met hyperlinks tot complete flash-objecten, formulieren en zelfs live content via bijvoorbeeld RSS.

www.viddix.com

Overgenomen van: www.frankwatching.com/archive/2008/02/26/viddix-video-20

07 maart 2008

AACE (4)

Laatste congresdag, in de keynote werd het one laptop project voorgesteld. Meer info kan je o.m.
vinden op http://laptop.org/. Lijkt een zeer interessant project.
Emily Hixon (Purdue University Calumet, USA) onderzocht of studenten voordeel haalden uit `online video cases`. Enkele van haar conclusies.
Studenten blijken de online videocases te herbekijken en meer tijd aan reflectie besteden. Tevens blijkt het online aanbieden van video-cases sterk tegemoet te komen aan de vraag tot verdere flexibilisering van de programma-organisatie. Daartegenover staat dat er een gemis is naar ` het verkennen van de sfeer` in een klasgroep. Verder misten studenten F2F conversatie met leerlingen en leerkrachten. Tevens vermelden ze als nadeel dat videocases een beperkte scope hebben. Als suggestie werd een `hybride` systeem vooropgesteld.
Sergio Coronado (University of luxembourg, Luxembourg) ging na welke invloed directe , geautomatiseerde feedback (op basis van online `leergedrag` van de student) heeft op de leerresultaten van de student. Uit z`n onderzoek blijkt een hoge correlatie (0,821) tussen pro-actieve feedback en de leerresultaten. Allemaal goed en wel, maar blijft natuurlijk de vraag of met het tracken van de online `historiek` niet in een `Grote Broere Koekeloere` -Zuidafrikaans voor Big Brother :=) – toestanden terecht komen.

06 maart 2008

AACE 3 bis

Mia Kim Wiiliams (Arizona State University, USA) heeft de preconcepties over `onderwijs` van aspirant-leerkrachten onderzocht bij start van de opleiding. Daarbij de volgende -toch wel opvallende- resultaten. Studenten vinden o.m. volgende zaken belangrijk
- co-constructief opbouwen van kennis
-pedagiek zou moeten gericht zijn op betrokkenheid van leerlingen
-kritisch denken en probleemoplossend denken worden als belangrijk aangeduid
-in de klas zelf zijn er best verschillende `leerhoeken`
-technologie is noodzakelijk.
Aan de studenten werd ook gevraagd een onderwijssituatie te tekenen. Bijna alle studenten integreerden een `Smart board`in de klas; sommige lieten zelfs de leerkracht uit de klas achterwege.
Het bovenstaande kan evenwel genuanceerd worden. Wanneer de studenten gevraagd werden waarvoor ze dit Smartboard dan wel zouden gebruiken, bleek dat dit vooral voor presentatie van inhouden te zijn; weinig of niet werd verwezen naar mogelijkheden om de Smart Board in te schakelen bij het ondersteunen van leerprocessen . Lijkt er dus op dat studenten sociaal wenselijk geantwoord hebben.

AACE 3

Vanmorgen de key-note van Punya Mishra ( Michigan State University, USA) kunnen volgen. Een interessant presentatie waar hij uitdaagde om de gemene deler tussen inhoud, technologie en didactiek aan te duiden, dit gesitueerd binnen een bepaalde context. Bij deze uitdaging gaat het er volgens hem creatieve oplossingen te zoeken, waarbij het zoeken van variaties op bestaande thema`s wellicht een aanzet kan zijn. Hij zag creativiteit als een combinatie van New,Effective,Whole (cf. holistische visie)

05 maart 2008

AACE-congres (2-bis)

Amie Eguchi (Bloomfield College, USA) kent volgende doelen aan digital storytelling toe.
1.Trainen van nieuwe technologie, 2.alternatieve manier om zichzelf uit te drukken, 3. Mogelijk onderdeel van ePortfolio , 4. ` to make learning fun`.
Verder heeft ze een onderzoek opgestart waarin ze nagaat of studenten –als ze de kans hebben- eerder kiezen voor het `klassieke schrijfproces` of dan toch eerder opteren voor digital storytelling.
Resultaat volgt binnenkort.
Kerry Ballast (Texas State University – San Marcos, USA) deed onderzoek naar het effect van `digital storytelling` op writing skills`. Haar conclusies; digital storytelling blijkt een positief effect te hebben op writing skills, maar blijkt geen effect (dus niet positief/negatief) op `schrijfatitude`.
Tenslotte maakt ze de bemerking of studenten wel beseffen dat `digital storytelling` een volwaardige schrijfproces omvat.

AACE-congres (2)

Tweede dag van AACE-congres.Enkele sessies rond digital storytelling kunnen bijwonen.
Opvallend dat deze methodologie in de USA de voorbije jaren reeds ruime aandacht gekregen heeft en krijgt op congressen; in Vlaanderen is wat dat betreft zeker een inhaalbeweging nodig.
Blijkt hier dat ook in Japan en Taiwan `digital storytelling` niet echt gekend is; maar momenteel worden daar enkele initiatieven genomen.
Enkele impressies van de bijgewoonde sessies. Patrick Bell (University of Nevada, USA) geeft enkele technische richtlijnen. Een digital story is beperkt tot 2 minuten, bevat maximaal 15 beelden. Tussen ieder beeld is er ongeveer 10 seconden zodat de tekst rustig kan `binnenrollen` over het scherm. Net door deze rustige opbouw is meer impact mogelijk. Verder blijkt dat geschreven tekst bij beelden effectiever is dan ingesproken tekst.

AACE-congres

Vanaf 3 tot 7 maart vindt in Las Vegas, Nevada het AACE-congres plaats. Dit congres richt zich op o.m. op het gebruik van multimedia in de lerarenopleiding. Op drie maart waren een aantal pre-workshops. Enkele impressies van de workshops die we op 4 maart konden bijwonen, focus op ePortfolio. ( congresinfo)
1.Raymond Pastore (Bloomsdale Univ.,USA) bouwt met z`n studenten een web-folio. Om dit te organiseren kan iedere student een webdomein aankopen (70 dollar). Deze webruimte is eigendom van de student. Deze webruimte wordt naast het L.M.S. (learning management system) gebruikt. Doel is dat de student – op basis van de ICT-training die de docent aanreikt- zelf de webruimte inricht en hiermee z,n ePortfolio opbouwt. De student heeft m.a.w. volledig ownership. Opvallend is dat slechts 3,14 % na afstuderen effectief dit ePortfolio onderhoudt. Geven van student-ownership blijkt m.a.w. niet altijd garant te staan voor het verder onderhouden van een ePortfolio.
2.Compleet tegenovergesteld daaraan is het ePortfolio-systeem gebruikt in Univ. Of South Alabama, USA. Paige Baggett vertelde tijdens haar sessie dat daar een top-downsysteem wordt gebruikt.
3.Tot slot, een ePortfolio-methodiek uit Curtin Univ. Of technology, Ausralia. Volgens Lina Pelliccione gebruiken ze daar een powerpoint-presentatie om een ePortfolio op te maken.(weliswaar multimediaal, met alle toeters en bellen dus). Deze methodiek –zoals daar gepresenteerd is het midden tussen ePortfolio en digital storytelling. Hierdoor krijgt het ePortfolio een zeer persoonlijke look.