06 maart 2008

AACE 3 bis

Mia Kim Wiiliams (Arizona State University, USA) heeft de preconcepties over `onderwijs` van aspirant-leerkrachten onderzocht bij start van de opleiding. Daarbij de volgende -toch wel opvallende- resultaten. Studenten vinden o.m. volgende zaken belangrijk
- co-constructief opbouwen van kennis
-pedagiek zou moeten gericht zijn op betrokkenheid van leerlingen
-kritisch denken en probleemoplossend denken worden als belangrijk aangeduid
-in de klas zelf zijn er best verschillende `leerhoeken`
-technologie is noodzakelijk.
Aan de studenten werd ook gevraagd een onderwijssituatie te tekenen. Bijna alle studenten integreerden een `Smart board`in de klas; sommige lieten zelfs de leerkracht uit de klas achterwege.
Het bovenstaande kan evenwel genuanceerd worden. Wanneer de studenten gevraagd werden waarvoor ze dit Smartboard dan wel zouden gebruiken, bleek dat dit vooral voor presentatie van inhouden te zijn; weinig of niet werd verwezen naar mogelijkheden om de Smart Board in te schakelen bij het ondersteunen van leerprocessen . Lijkt er dus op dat studenten sociaal wenselijk geantwoord hebben.

Geen opmerkingen: