05 maart 2008

AACE-congres (2-bis)

Amie Eguchi (Bloomfield College, USA) kent volgende doelen aan digital storytelling toe.
1.Trainen van nieuwe technologie, 2.alternatieve manier om zichzelf uit te drukken, 3. Mogelijk onderdeel van ePortfolio , 4. ` to make learning fun`.
Verder heeft ze een onderzoek opgestart waarin ze nagaat of studenten –als ze de kans hebben- eerder kiezen voor het `klassieke schrijfproces` of dan toch eerder opteren voor digital storytelling.
Resultaat volgt binnenkort.
Kerry Ballast (Texas State University – San Marcos, USA) deed onderzoek naar het effect van `digital storytelling` op writing skills`. Haar conclusies; digital storytelling blijkt een positief effect te hebben op writing skills, maar blijkt geen effect (dus niet positief/negatief) op `schrijfatitude`.
Tenslotte maakt ze de bemerking of studenten wel beseffen dat `digital storytelling` een volwaardige schrijfproces omvat.

Geen opmerkingen: