18 juni 2008

Ik wil iets leren

Op de website http://www.ikwilietsleren.nl/ kan je o.m. allerlei instructiefilmpjes terugvinden (en publiceren). Een soort youtube dus, maar dan gericht op het aanleren van iets. De beschikbare filmpjes zijn momenteel nog eerder beperkt, maar je kan toch al één en ander terugvinden. Zo weet ik nu alles over de huismus =:) én ben ik volop de 'moonwalk' aan het aanleren...let's dance.

13 juni 2008

EDEN (bis)

Vrijdag, Scope van deze congresdag is `How we learn? Where do we learn? In de keynotes werd hier ruim op ingegaan. Alain Tait beklemtoonde de kansen dat `werkplekleren` hierbij kan krijgen. Verder gaf hij aan – net zoals Anna Kirach- dat het belang van `student-ownership` zonder meer zal groeien. Kirach spreekt in deze context over `people centered concept making`.
Een andere interessante bijdrage was van Bill Mc Neill. Hij stelt zich de vraag of een `average student` wel bestaat; en of het zodoende wel mogelijk is om voor afstandsonderwijs `studietijdmeting` als kwaliteitskenmerk op te nemen.

EDEN 2008

Van 11 tot 14 juni vindt in Lissabon EDEN 2008 plaats.
Meer info http://www.eden-online.org/eden.php.
Op basis van de keynotes en de bijgewoonde workshops volgende impressie van de eerste congresdag. Het lijkt erop dat de focus op web 2.0-tools wat is weggeëbd. De scope van deze congresdag is `learning cultures`. O.m. werd daarbij ingegaan op hoe e-learning een interculturele leeromgeving kan ondersteunen. Vanzelfsprekend kunnen daarbij de meest e-tools wel worden ingezet , helaas …helaas is het verhaal (zoals je kan verwachten) evenwel niet zo eenvoudig. Er blijven immers praktische beslommeringen tot meer fundamentelere vraagstukken. In ieder geval bekruipt het gevoel dat e-learning hiermee een `ruimer doel` heeft gekregen.

03 juni 2008

7 dingen die je moet weten over dotSUB.com

Pierre Gorissen kennen we intussen van onze eigen videoseminariereeks IMHO.
In mei 2008 verzorgde hij een seminarie met als titel "Een Second Life in real life" over het experimenteren met Second Life in de Fontys Hogescholen.

Het interessegebied van Pierre is echter veel ruimer dan Second Life. Zo publiceert hij onder andere op het SURF-Space.

In één van zijn meest recente bijdragen heeft hij het over dotSUB.com. een een gratis online omgeving die het mogelijk maakt om eenvoudig ondertiteling toe te voegen aan video die via het web aangeboden wordt. Gebruikers hoeven geen software te downloaden of te installeren, maar maken de ondertiteling rechtstreeks in hun browser. De video's kunnen dan, inclusief de ondertiteling in de taal naar keuze, getoond worden op weblogs en andere websites.

HEt volledige artikel vind je hier.