19 december 2008

Fontys kiest voor Creative Commons

De voorbije maanden hoorde ik vaak uitspraken over Open Educational Resources en het potentieel ervan. Ondanks enkele interessante inspanningen is er duidelijk nog wel een weg af te leggen. Eén van de stappen die nodig blijken, is het nemen van formele beslissingen, zoals ze nu blijkbaar bij Fontys hebben gedaan m.b.t. Creative Commons. Zouden er in Vlaanderen al instellingen zijn die dergelijke beslissingen hebben genomen?

Geen opmerkingen: