29 mei 2009

Hoe maak ik goede e-learning scenario's

Er zijn zo van die dagen dat er vanuit verschillende hoeken informatie binnenstroomt rond hetzelfde onderwerp zonder echt te weten hoe dat nu komt.

Zo stuurde een collega me een e-mail met een verwijzing naar een weblog die ook in mijn RSS-reader zit, maar waarvan ik het artikel "7 Tips for Better E-Learning Scenarios" nog niet had gelezen. Zeer nuttige tips voor wie nadenkt over het maken van leermateriaal voor afstandsonderwijs.

De dag erna volgde ik een voordracht van Joze Rugelj die de 9 instructie-elementen toonde die volgens Cagne in elke "les" zouden moeten zitten. Dit blijkt zeer bruikbaar voor leermateriaal, al is wel meestal bij het maken van leermateriaal waarbij een vrij directe overdracht van informatie word nagestreefd. Is de constructie van informatie bij de studenten het doel, dan blijken andere werkvormen nodig zijn. Moeilijker, meer tijdsintensief maar voor het bereiken van sommige competenties ook wel efficiƫnter. Maar het in de praktijk brengen van een leertheorie zoals het constructivisme werd door het publiek toch iets moeilijker onthaald.

Alweer de dag daarop vertelde Martin Valcke over het model van informatieverwerking volgens de cognitieve psychologie. De theorie was me niet helemaal onbekend, maar wat me wel enorm boeide was de evidentie waarmee hij vervolgens aantoonde dat om het even welke goed uitgebouwde elekronische leeromgeving de verschillende fasen van dit verwerkingsmodel op een efficiƫnte manier kan ondersteunen.

En zo kreeg ik dus plots op enkele dagen tijd een herhaling van enkele delen uit mijn "oude studies" psychologie (nu ook alweer een tijdje geleden) aangevuld met praktische richtlijnen en de resultaten van enkele wetenschappelijke onderbouwde studies. Ook al is er in de praktijk maar weinig tijd voor, het doet toch goed als er plots tijd is om nog snel even wat te professionaliseren. Herhaling is immers ook een goed didactisch principe, nietwaar?