15 juni 2009

presentatie George Siemens

Op deze link vind je een interessante presentatie van George Siemens (Knowledge without management) recent gegeven op het international forum on enterprise 2.0.

05 juni 2009

Blended learning... wat is dat?

Ik vond zojuist - tijdens de voorbereiding van een nieuwe ronde van Elise - een mooie animatie van hoe je blended learning kan opvatten.

Lectora help videos nu ook op iTunes

Zo zie je maar dat ook bedrijven mee proberen te blijven. De helpvideo's van Lectora worden nu ook gratis aangeboden via iTunes. Bekijk het maar...

03 juni 2009

Stijgende aandacht voor het perspectief van de student?

Net nu we met het Impulscentrum een beperkte rondvraag organiseren rond de activiteiten die volgens studenten het meest impact hebben op hun leren, valt mijn oog op een artikel in de weblog van Pierre Gorissen over een Kennisnetonderzoek Students' Voices met als centrale vraag "Hoe denken leerlingen en studenten, leraren in opleiding en jonge, startende leraren over de inzet van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs?".
Zou er een stijgende aandacht zijn voor het perpectief van de student bij onderwijsvernieuwing en ICT-gebruik?